Category Archives: Nấm Lim Xanh

Nấm Lim Xanh – Nguyễn Đình Hoa

Công dụng của Nấm lim xanh (Nấm Linh chi tự nhiên)

Nấm Lim Xanh (Linh Chi Việt) là một dược liệu mà con người từ xa xưa đã biết dùng làm thuốc. Trong “Thần nông bản thảo” xếp nấm Lim Xanh vào loại siêu thượng phẩm hơn cả nhân sâm; trong “Bản thảo cương mục” coi nấm Lim Xanh là loại thuốc quý, có tác dụng …