Phóng sự An Ninh TV: Kỳ diệu nấm lim xanh – thảo dược chữa bệnh cứu người

thảo dược chữa bệnh cứu người Từ đó, nhiều nhà báo về gặp tôi để điều tra thông tin dùng nấm thiết lim chữa bệnh. Họ còn bảo cho tôi biết, cây thiết lim còn gọi là lim xanh. Cũng vì thế, các nhà báo dùng từ “Nấm Lithảo dược chữa bệnh cứu ngườim Xanh Nguyễn Đình Hoa” viết lên báo và cách gọi này đã trở thành thông dụng như hiện nay… Kể từ đó, tôi và các anh em đồng trang lứa trong thôn vào rừng Suối thảo dược chữa bệnh cứu ngườiBùn và những cánh rừng ở Đông Trường Sơn hái nấm lim xanh về uống chữa bệnh và san sẻ cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Đã có rất nhiều người uống Nấm Lim Xanh Nguyễn Đình Hoa do tôi san sẻ lại chữa lành bệnh hiểm nghèo. Vì thế, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cũng cử đoàn công tác lên gặp tôi và những ngthảo dược chữa bệnh cứu ngườiười uống Nấm Lim Xanh Nguyễn Đình Hoa chữa bệnh để tìm hiểu, điều tra. Với người thật, việc thật, đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Quảng Nam do Dược sĩ Nguyễn Như Chính (Phó Giám đốc Sở Y tế) dẫn đầu đã đề nghị tôi cung cấp 3kg nấm lim xanh nguyên mũ, nguyên cộng để đưa ra Viện Dược liệu – Bộ Y tế kiểm nghiệm… Trong văn bản số 08 /VDL-QLKHĐT ngày 10-1-2011 của Viện Dược liệu gửi cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phúc đáp về việc kiểm tra chất lượng và tác dụng sinh học của nấm lim xanh, Viện trưởng TSKH Nguyễn Minh Khởi khẳng định: Với sự giúp đỡ của các nhà khoa học đầu ngành như GS, TSKH Trịnh Tam Kiệt, công tác tại Khoa Công nghệ Sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội và GS, TS Bae Ki-hwan, công tác tại Khoa Dược, Trường đại học Changnam, Hàn Quốc, đã xác định 3 kg nấm lim xanh Sở Y tế tỉnh Quảng Nam gửi ra để phân tích, kiểm nghiệm, đó là nấm linh chi mọc tự nhiên, có tên khoa học là Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., còn có tên đồng nghĩa là Polyporum lucidus W. Curt., thuộc họ Nấm Lim (Ganodermataceae). Văn bản nêu ý kiến của GS, TSKH Trịnh Tam Kiệt cho biết, có thể sử dụng nấm lim xanh theo y học cổ truyền mà không lo độc hại,thảo dược chữa bệnh cứu người độc tính của nấm… Đồng thời, trao đổi với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khuyến nghị người dân dùng nấm lim xanh theo hướng dẫn đã có trong các tài liệu chính thống về dược liệu, như cuốn: “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của GS, TS Đỗ Tất Lợi và sách về “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam” của tập thể tác giả Viện Dược liệu… thảo dược chữa bệnh cứu người Từ đó, nhiều nhà báo về gặp tôi để điều tra thông tin dùng nấm thiết lim chữa bệnh. Họ còn bảo cho tôi biết, cây thiết lim còn gọi là lim xanh. Cũng vì thế, các nhà báo dùng từ “Nấm Lithảo dược chữa bệnh cứu ngườim Xanh Nguyễn Đình Hoa” viết lên báo và cách gọi này đã trở thành thông dụng như hiện nay… Kể từ đó, tôi và các anh em đồng trang lứa trong thôn vào rừng Suối thảo dược chữa bệnh cứu ngườiBùn và những cánh rừng ở Đông Trường Sơn hái nấm lim xanh về uống chữa bệnh và san sẻ cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Đã có rất nhiều người uống Nấm Lim Xanh Nguyễn Đình Hoa do tôi san sẻ lại chữa lành bệnh hiểm nghèo. Vì thế, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cũng cử đoàn công tác lên gặp tôi và những ngthảo dược chữa bệnh cứu ngườiười uống Nấm Lim Xanh Nguyễn Đình Hoa chữa bệnh để tìm hiểu, điều tra. Với người thật, việc thật, đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Quảng Nam do Dược sĩ Nguyễn Như Chính (Phó Giám đốc Sở Y tế) dẫn đầu đã đề nghị tôi cung cấp 3kg nấm lim xanh nguyên mũ, nguyên cộng để đưa ra Viện Dược liệu – Bộ Y tế kiểm nghiệm… Trong văn bản số 08 /VDL-QLKHĐT ngày 10-1-2011 của Viện Dược liệu gửi cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phúc đáp về việc kiểm tra chất lượng và tác dụng sinh học của nấm lim xanh, Viện trưởng TSKH Nguyễn Minh Khởi khẳng định: Với sự giúp đỡ của các nhà khoa học đầu ngành như GS, TSKH Trịnh Tam Kiệt, công tác tại Khoa Công nghệ Sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội và GS, TS Bae Ki-hwan, công tác tại Khoa Dược, Trường đại học Changnam, Hàn Quốc, đã xác định 3 kg nấm lim xanh Sở Y tế tỉnh Quảng Nam gửi ra để phân tích, kiểm nghiệm, đó là nấm linh chi mọc tự nhiên, có tên khoa học là Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., còn có tên đồng nghĩa là Polyporum lucidus W. Curt., thuộc họ Nấm Lim (Ganodermataceae). Văn bản nêu ý kiến của GS, TSKH Trịnh Tam Kiệt cho biết, có thể sử dụng nấm lim xanh theo y học cổ truyền mà không lo độc hại,thảo dược chữa bệnh cứu người độc tính của nấm… Đồng thời, trao đổi với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khuyến nghị người dân dùng nấm lim xanh theo hướng dẫn đã có trong các tài liệu chính thống về dược liệu, như cuốn: “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của GS, TS Đỗ Tất Lợi và sách về “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam” của tập thể tác giả Viện Dược liệu… thảo dược chữa bệnh cứu người Từ đó, nhiều nhà báo về gặp tôi để điều tra thông tin dùng nấm thiết lim chữa bệnh. Họ còn bảo cho tôi biết, cây thiết lim còn gọi là lim xanh. Cũng vì thế, các nhà báo dùng từ “Nấm Lithảo dược chữa bệnh cứu ngườim Xanh Nguyễn Đình Hoa” viết lên báo và cách gọi này đã trở thành thông dụng như hiện nay… Kể từ đó, tôi và các anh em đồng trang lứa trong thôn vào rừng Suối thảo dược chữa bệnh cứu ngườiBùn và những cánh rừng ở Đông Trường Sơn hái nấm lim xanh về uống chữa bệnh và san sẻ cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Đã có rất nhiều người uống Nấm Lim Xanh Nguyễn Đình Hoa do tôi san sẻ lại chữa lành bệnh hiểm nghèo. Vì thế, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cũng cử đoàn công tác lên gặp tôi và những ngthảo dược chữa bệnh cứu ngườiười uống Nấm Lim Xanh Nguyễn Đình Hoa chữa bệnh để tìm hiểu, điều tra. Với người thật, việc thật, đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Quảng Nam do Dược sĩ Nguyễn Như Chính (Phó Giám đốc Sở Y tế) dẫn đầu đã đề nghị tôi cung cấp 3kg nấm lim xanh nguyên mũ, nguyên cộng để đưa ra Viện Dược liệu – Bộ Y tế kiểm nghiệm… Trong văn bản số 08 /VDL-QLKHĐT ngày 10-1-2011 của Viện Dược liệu gửi cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phúc đáp về việc kiểm tra chất lượng và tác dụng sinh học của nấm lim xanh, Viện trưởng TSKH Nguyễn Minh Khởi khẳng định: Với sự giúp đỡ của các nhà khoa học đầu ngành như GS, TSKH Trịnh Tam Kiệt, công tác tại Khoa Công nghệ Sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội và GS, TS Bae Ki-hwan, công tác tại Khoa Dược, Trường đại học Changnam, Hàn Quốc, đã xác định 3 kg nấm lim xanh Sở Y tế tỉnh Quảng Nam gửi ra để phân tích, kiểm nghiệm, đó là nấm linh chi mọc tự nhiên, có tên khoa học là Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., còn có tên đồng nghĩa là Polyporum lucidus W. Curt., thuộc họ Nấm Lim (Ganodermataceae). Văn bản nêu ý kiến của GS, TSKH Trịnh Tam Kiệt cho biết, có thể sử dụng nấm lim xanh theo y học cổ truyền mà không lo độc hại,thảo dược chữa bệnh cứu người độc tính của nấm… Đồng thời, trao đổi với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khuyến nghị người dân dùng nấm lim xanh theo hướng dẫn đã có trong các tài liệu chính thống về dược liệu, như cuốn: “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của GS, TS Đỗ Tất Lợi và sách về “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam” của tập thể tác giả Viện Dược liệu… thảo dược chữa bệnh cứu người Từ đó, nhiều nhà báo về gặp tôi để điều tra thông tin dùng nấm thiết lim chữa bệnh. Họ còn bảo cho tôi biết, cây thiết lim còn gọi là lim xanh. Cũng vì thế, các nhà báo dùng từ “Nấm Lithảo dược chữa bệnh cứu ngườim Xanh Nguyễn Đình Hoa” viết lên báo và cách gọi này đã trở thành thông dụng như hiện nay… Kể từ đó, tôi và các anh em đồng trang lứa trong thôn vào rừng Suối thảo dược chữa bệnh cứu ngườiBùn và những cánh rừng ở Đông Trường Sơn hái nấm lim xanh về uống chữa bệnh và san sẻ cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Đã có rất nhiều người uống Nấm Lim Xanh Nguyễn Đình Hoa do tôi san sẻ lại chữa lành bệnh hiểm nghèo. Vì thế, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cũng cử đoàn công tác lên gặp tôi và những ngthảo dược chữa bệnh cứu ngườiười uống Nấm Lim Xanh Nguyễn Đình Hoa chữa bệnh để tìm hiểu, điều tra. Với người thật, việc thật, đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Quảng Nam do Dược sĩ Nguyễn Như Chính (Phó Giám đốc Sở Y tế) dẫn đầu đã đề nghị tôi cung cấp 3kg nấm lim xanh nguyên mũ, nguyên cộng để đưa ra Viện Dược liệu – Bộ Y tế kiểm nghiệm… Trong văn bản số 08 /VDL-QLKHĐT ngày 10-1-2011 của Viện Dược liệu gửi cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phúc đáp về việc kiểm tra chất lượng và tác dụng sinh học của nấm lim xanh, Viện trưởng TSKH Nguyễn Minh Khởi khẳng định: Với sự giúp đỡ của các nhà khoa học đầu ngành như GS, TSKH Trịnh Tam Kiệt, công tác tại Khoa Công nghệ Sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội và GS, TS Bae Ki-hwan, công tác tại Khoa Dược, Trường đại học Changnam, Hàn Quốc, đã xác định 3 kg nấm lim xanh Sở Y tế tỉnh Quảng Nam gửi ra để phân tích, kiểm nghiệm, đó là nấm linh chi mọc tự nhiên, có tên khoa học là Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., còn có tên đồng nghĩa là Polyporum lucidus W. Curt., thuộc họ Nấm Lim (Ganodermataceae). Văn bản nêu ý kiến của GS, TSKH Trịnh Tam Kiệt cho biết, có thể sử dụng nấm lim xanh theo y học cổ truyền mà không lo độc hại,thảo dược chữa bệnh cứu người độc tính của nấm… Đồng thời, trao đổi với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khuyến nghị người dân dùng nấm lim xanh theo hướng dẫn đã có trong các tài liệu chính thống về dược liệu, như cuốn: “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của GS, TS Đỗ Tất Lợi và sách về “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam” của tập thể tác giả Viện Dược liệu… thảo dược chữa bệnh cứu người Từ đó, nhiều nhà báo về gặp tôi để điều tra thông tin dùng nấm thiết lim chữa bệnh. Họ còn bảo cho tôi biết, cây thiết lim còn gọi là lim xanh. Cũng vì thế, các nhà báo dùng từ “Nấm Lithảo dược chữa bệnh cứu ngườim Xanh Nguyễn Đình Hoa” viết lên báo và cách gọi này đã trở thành thông dụng như hiện nay… Kể từ đó, tôi và các anh em đồng trang lứa trong thôn vào rừng Suối thảo dược chữa bệnh cứu ngườiBùn và những cánh rừng ở Đông Trường Sơn hái nấm lim xanh về uống chữa bệnh và san sẻ cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Đã có rất nhiều người uống Nấm Lim Xanh Nguyễn Đình Hoa do tôi san sẻ lại chữa lành bệnh hiểm nghèo. Vì thế, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam cũng cử đoàn công tác lên gặp tôi và những ngthảo dược chữa bệnh cứu ngườiười uống Nấm Lim Xanh Nguyễn Đình Hoa chữa bệnh để tìm hiểu, điều tra. Với người thật, việc thật, đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Quảng Nam do Dược sĩ Nguyễn Như Chính (Phó Giám đốc Sở Y tế) dẫn đầu đã đề nghị tôi cung cấp 3kg nấm lim xanh nguyên mũ, nguyên cộng để đưa ra Viện Dược liệu – Bộ Y tế kiểm nghiệm… Trong văn bản số 08 /VDL-QLKHĐT ngày 10-1-2011 của Viện Dược liệu gửi cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phúc đáp về việc kiểm tra chất lượng và tác dụng sinh học của nấm lim xanh, Viện trưởng TSKH Nguyễn Minh Khởi khẳng định: Với sự giúp đỡ của các nhà khoa học đầu ngành như GS, TSKH Trịnh Tam Kiệt, công tác tại Khoa Công nghệ Sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội và GS, TS Bae Ki-hwan, công tác tại Khoa Dược, Trường đại học Changnam, Hàn Quốc, đã xác định 3 kg nấm lim xanh Sở Y tế tỉnh Quảng Nam gửi ra để phân tích, kiểm nghiệm, đó là nấm linh chi mọc tự nhiên, có tên khoa học là Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst., còn có tên đồng nghĩa là Polyporum lucidus W. Curt., thuộc họ Nấm Lim (Ganodermataceae). Văn bản nêu ý kiến của GS, TSKH Trịnh Tam Kiệt cho biết, có thể sử dụng nấm lim xanh theo y học cổ truyền mà không lo độc hại,thảo dược chữa bệnh cứu người độc tính của nấm… Đồng thời, trao đổi với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khuyến nghị người dân dùng nấm lim xanh theo hướng dẫn đã có trong các tài liệu chính thống về dược liệu, như cuốn: “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của GS, TS Đỗ Tất Lợi và sách về “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam” của tập thể tác giả Viện Dược liệu…ấm lim xanh theo y học cổ truyền mà không lo độc hại,thảo dược chữa bệnh cứu người độc tính của nấm… Đồng thời, trao đổi với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khuyến nghị người dân dùng nấm lim xanh theo hướng dẫn đã có trong các tài liệu chính thống về dược liệu, như cuốn: “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của GS, TS Đỗ Tất Lợi và sách về “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam” của tập thể tác giả Viện Dược liệu…

MỘT SỐ BÀI VIẾT LIÊN QUAN

NẤM LIM XANH NGUYỄN ĐÌNH HOA (Chính chủ)
GIẤC MƠ TRỒNG NẤM LIM XANH ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC

Trả lời